Kuddens färger symboliserar Tornedals flaggan. "Meän flaku".